Univerzitná nemocnica Martin je koncovým zdravotníckym zariadením nadregionálneho významu s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Priemerne 50 percent našich pacientov prichádza z iných regiónov Slovenska. Významným rysom nášho zdravotníckeho zariadenia je komplexnosť poskytovaných služieb a široký diagnosticko – liečebný záber, čomu zodpovedá aj rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečujeme špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane 24-hodinovej ústavnej pohotovostnej služby, odbery orgánov a tkanív od dobrovoľných darcov na transplantačné účely, ako aj transplantáciu obličiek a krvotvorných buniek.

V roku 2015 sme mali viac ako 30-tisíc hospitalizácií a zrealizovali sme 8-tisíc výkonov jednodňovej chirurgie. V súčasnosti máme 838 akútnych lôžok.

Hlavný vchod do areálu Univerzitnej nemocnice Martin pre pacientov a návštevy je situovaný z Kollárovej ulice. Pri vchode sa nachádza informačná kancelária. Vchod do areálu pre motorové vozidlá je taktiež z Kollárovej ulice cca 100m južne od hlavného vchodu. V nemocnici je možné s motorovým vozidlom parkovať a to na vyhradenych miestach a odstavnom parkovisku za poplatok v zmysle cenníka uverejneného pod položkou podnikateľská činnosť – parkovanie. Platba za parkovanie je realizovaná v hotovosti, prostredníctvom pracovníka vrátnice.

Otváracie Hodiny

Pondelok

nestanovené

Utorok

nestanovené

Streda

nestanovené

Štvrtok

nestanovené

Piatok

nestanovené

Sobota

nestanovené

Nedeľa

nestanovené

Adresa & Kontakt

Naša adresa

Kollárova 2, Martin

GPS

49.06024586062964, 18.91972427950327

Telefón
Email