Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a  daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS, ktorý bol iniciovaný v roku 2008 prijatím uznesenia vlády SR č. 285/2008 zo dňa 7. mája 2008 ku Koncepcii reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Finančná správa zabezpečuje plnenie úloh v súlade so zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 331/2011 Z. z.“), zákonom č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Otváracie Hodiny

Pondelok

09:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00

Utorok

09:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00

Streda

09:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00

Štvrtok

09:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00

Piatok

09:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorené

Adresa

Naša adresa:

Lazovná č. 63

GPS:

48.74256469510475, 19.139770900450344

Telefón:

Napísať recenziu

Cena
Poloha
Zamestnanci
Servis
Všeobecne
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed